Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Από το πρωινό γέλιο
Η τιμή τιμή δεν έχει
Όπου το συμφέρον,
Όταν θέλουν οι δύο,
Το ήμερο αρνί βυζαίνει δυο μανάδες,
γίνεται και το βραδινό κλάμα.
και χαράς τον που την έχει.
εκεί και η πατρίδα.
τον κρεμούν τον τρίτο.
το άγριο ούτε τη μάνα του.
   
5 επισκέπτες online

παροιμιες