Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Από έναν βγαίνει ο λόγος,
Αυτά σε
Αυτός φτηνά
Δεν έτυχε να δεις ποτέ πως πολεμούν τα
Η αλήθεια
κι εκατό ευθύς τον ξέρουν.
μένα δεν περνούν.
τη γλύτωσε.
μάτια, δίχως μαχαίρια και σπαθιά, πως γίνονται κομμάτια.
είναι πικρή.
   
9 επισκέπτες online

παροιμιες